Antenne Diamond CP6

De CP6 antenne van Diamond is een verticale multiband antenne. Deze antenne is resonant op 5 HF amateur banden. Het gaat om de 6, 10, 15, 20, 40 en 80 meter band.  De antenne heeft een lengte van 4 meter 60. Het totale gewicht is 4,9 kg.

Het verticale deel bestaat uit per band een kwartgolf lengte. Om dit voor vijf banden te Diamond CP6 antennelaten werken zijn er traps in het verticale gedeelte ingebouwd. Ook is er voorzien in toploading om de antenne met een beperkte lengte toch te laten werken op de lage banden. De radialen zijn per stuk resonant op een van de vijf banden. Hierdoor lijkt de antenne op een 'L' dipool antenne.

De totale lengte van 4 meter 60 is voor de 80 meter band nogal aan de korte kant. Dit is elektrisch dan ook zichtbaar doordat de bandbreedte op deze lage frequentie beperkt is.

Het maximaal toegevoerde vermogen mag maximaal 200 watt in SSB mode zijn.

Het afregelen van de antenne is eenvoudig. Het verticale deel hoeft niets aan te gebeuren. Per band is de antenne af te stemmen door de lengte van de horizontale element korter of langer te maken.

Onder in de CP6 antenne zit nog  een aanpassingsnetwerk. Statische lading die in de antenne opbouwd  wordt hiermee ook afgevoerd.

Ervaring met deze antenne is niet slecht. Op de lage banden is de bandbreedte beperkt, maar dat kan ook niet anders gezien de beperkte mechanische lengte. HierdoorDiamond CP6 is de bruikbare bandbreedte op de 80 meter band wel erg smal. Op internet zijn er wel verhalen te lezen dat men dat met een tuner wel 'even' verhelpt, maar vergeet niet dat de verliezen op de coax kabel ernstig toe gaan nemen. Bij een aardige coax kabel lengte is dit een slecht plan.

Een mantelstroomfilter toevoegen kan geen kwaad. Het doel van een mantelstroom filter is aan elkaar het koppelen van asymmetrische en symmetrische antennesystemen. De aanpassings unit onder in de antenne neemt dit voor zijn rekening maar als dit niet 100% goed gaat dan kan het extra filter dit alsnog oplossen. Het toegepaste filter bestaat uit 20 wikkelingen op een PVC pijp met een diameter van 50 mm en een lengte van 115 mm.

In een gedeelte van de 40 meter band is goed te werken. Heeft het CW gedeelte de voorkeur, stem de antenne dan daar af. De hogere banden zijn zeer goed bruikbaar. De efficientie van de antenne is voor de lagere banden  uiteraard wat lager door de beperkte lengte. Een goed vergelijk met bijvoorbeeld de ZS6BKW antenne kan ik niet goed geven, maar deze levert uiteraard wel wat meer signaal op de lage banden. Vanaf de 20 meter band werkt de CP6 goed.

Het is een mooie lichte compacte antenne voor de HF banden.