SSBTRX-2 tranciever

PA0SSB TRX2 HF tranceiverJan Ottens, PA0SSB, heeft enige jaren terug de 'PA0SSB tranciever' ontworpen. Deze kortegolf zend-ontvanger is toen beschreven en nagebouwd door diverse zendamateurs. Echter zoals het met zoveel schakelingen en apparaten gaat, "het kan altijd beter".

Jan heeft enige tijd daarna de SSBTRX-2 ontworpen. Deze is nabouw vriendelijker en iets anders van opzet. Ook zijn hiervoor printen gemaakt wat de nabouwzekerheid verhoogt.

Dit ontwerp is uitvoerig beschreven geweest in het maandblad Electron van de Veron. Ook was er een site opgezet waarop de tranceiver uitvoerig en gedetaileerd op beschreven stond. Deze web-site is helaas niet meer on-line.

Ik ben begonnen aan de bouw van deze mooie SSB tranceiver.
De tranceiver heeft 50 miliWatt uitgangsvermogen. Dit is zeer beperkt, maar door er een eindtrap achter te bouwen is dit eenvoudig te verhogen. Hier zijn dan ook een aantal foto's van de bouw van de SSBTRX-2.
Verder is er nog een eindtrap en een uitgangsfilter gebouwd.

Foto's.
Documentatie PA0SSB-TRX2.
Eindtrap 1.
Eindtrap 2.
Het uitgangs filter.