Siemens packet radio TRX

De Siemens ATF-2 autotelefoon is afkomstig van het netwerk van KPN-Telecom. Dit netwerk is gesloten en afgebroken en de apparatuur die hier vrij kwam is aan zendamateurs ter beschikking gesteld.
Deze zendontvangers voor het ATF-2 netwerk functioneerden op ongeveer 450 MHz met een 10 MHz verschil tussen de zend en ontvangst frequentie om duplex te kunnen werken. De ombouw naar de amateur -band op 430-440 MHz is dan ook geen probleem omdat het verschil niet al te groot is. De Siemens ATF-2 autotelefoon werd ingebouwd in auto's. De zend -ontvanger zat meestal in de kofferbak gemonteerd en voorin de auto zat de hoorn gemonteerd.

De onderstaande ombouw beschrijving werkt voor smallband ombouw. Er is ook getracht om de Siemens ATF-2 om te bouwen voor breedband packet radio maar dat is in dit ontwerp nogal lastig. Er is maar 1 echte PLL oscillator voor de ontvanger en de zend frequentie wordt met een tweede PLL die als referentie de frequentie van de eerste PLL de zendfrequentie opwekt. Bij deze ombouw proeven bleek dat het erg lastig is om een goed moduleerbare zender te bouwen zonder van dit principe af te stappen. Alles is natuurlijk mogelijk, maar de schakeling wordt dan te complex en je kunt dan beter terug vallen op de ombouw van een Nokia ATF-2 omdat dit eenvoudiger, kleiner en betrouwbaarder zal zijn.

Siemens ATF-2 breedband ombouw
Siemens ATF-@ modulator tests
Externe PLL toevoegen
Modulator tests.
Siemens ATF-2 oscillator extra delen
Siemens ATF-2 extra delers
Osc. signaal extra delen.
Extra delers.

Enkele foto's van de ombouw pogingen. Het is mogelijk, maar niet 100% betrouwbaar.

Ombouw ATF2 Siemens voor 9k6 smallband (PA3GCO).

De ATF heeft origineel de onaangename eigenschap dat de vco telkens 10 MHz
moet springen wanneer van tx naar rx wordt overgegaan en omgekeerd. Door het
originele 11.4 MHz kristal te vervangen door een 21.4 MHz exemplaar, ontstaat
een snelle packet-transceiver, die bijzonder geschikt is voor 9K6 packet.
Omdat de vco constant op dezelfde frequentie blijft staan, zijn ook de
inschakel plopjes verdwenen.

Maak op de X20-konnektor de volgende verbindingen:

+12V : 17 18 28 34 35 36
massa : 14 15 16 32 33
ptt : 6

Verwijder de C van 1 nF, zie tekening. (gewoon eruit knippen)
Maak de collector los van de BFW92, zie tekening. (collector doorknippen,
zodat deze vrij van de print komt te hangen.)
Bouw de schakeling volgens de tekening. Begin met de plaatsing van het nieuwe
kristal. Soldeer dit aan een kant zo kort mogelijk op de plek waar eerst de
1 nF condensator zat. Aan de andere kant van het kristal zo kort mogelijk de
BB521 naar massa. De rest van de onderdelen is minder plaatsafhankelijk. Maak
de verbindingen niet langer dan nodig. Gebruik de twee metalen spoelhuisjes
als massa-steunpunt om aan te solderen.
Als de hele schakeling is opgebouwd, is een 9K6 input voorhanden op de
instelpotmeter van 50K.
Haal 9K6 voor rx van pen 7 van de TDA 1047.
(Voor deze 2 verbindingen kunnen pennen van de X20-connector worden gebruikt
die onnodig zijn, ik heb pen 1 en pen 3 gepakt: Knip ze aan de binnenkant van
de kast door, en soldeer op het stukje draad dat naar de connector loopt, de
lf in en lf out aansluitingen. Vervolgens zijn lf in en lf out ook via de
X20-konnektor beschikbaar, en hoeft er dus niets aan de kast te gebeuren.)

De eprom 27C256 data-file isĀ siemens-pll-eprom aanwezig.

Volgorde van data: RX-A RX-N TX-A TX-N
Plaats de data op kanaal 21 in de epromfile. Dit houdt in:
Zet RX-A op adres 1A8h
Zet RX-N op adres 1A9h
Zet TX-A op adres 1AAh
Zet TX-N op adres 1Abh
Voorbeeld: 430.8125 MHz RX-A = 21h
RX-N = 99h
TX-A = 21h
TX-N = 8Fh
Op de positie van kanaal 21, vanaf adres 1A8h, zult u dan ook in de eprom-
file zien staan: 21 99 21 8F

xxx.112.5 39h xxx.512.5 09h xxx.912.5 29h
xxx.125.0 3Ah xxx.525.0 0Ah xxx.925.0 2Ah
xxx.137.5 3Bh xxx.537.5 0Bh xxx.937.5 2Bh
xxx.150.0 3Ch xxx.550.0 0Ch xxx.950.0 2Ch
xxx.162.5 3Dh xxx.562.5 0Dh xxx.962.5 2Dh
xxx.175.0 3Eh xxx.575.0 0Eh xxx.975.0 2Eh
xxx.187.5 3Fh xxx.587.5 0Fh xxx.987.5 2Fh
xxx.200.0 40h xxx.600.0 10h
xxx.212.5 41h xxx.612.5 11h
xxx.225.0 42h xxx.625.0 12h
xxx.237.5 43h xxx.637.5 13h
xxx.250.0 44h xxx.650.0 14h
xxx.262.5 45h xxx.662.5 15h
xxx.275.0 46h xxx.675.0 16h
xxx.287.5 47h xxx.687.5 17h
xxx.300.0 48h xxx.700.0 18h
xxx.312.5 49h xxx.712.5 19h
xxx.325.0 4Ah xxx.725.0 1Ah
xxx.337.5 4Bh xxx.737.5 1Bh
xxx.350.0 4Ch xxx.750.0 1Ch
xxx.362.5 4Dh xxx.762.5 1Dh
xxx.375.0 4Eh xxx.775.0 1Eh
xxx.387.5 4Fh xxx.787.5 1Fh

---------------------------------------------------------------------------

Freq N-RX N-TX Freq N-RX N-TX

---------------------------------------------------------------------------

430.000.0-387.5 98h 8Eh 435.000.0-387.5 9Dh 93h
430.400.0-987.5 99h 8Fh 435.400.0-987.5 9Eh 94h
431.000.0-387.5 99h 8Fh 436.000.0-387.5 9Eh 94h
431.400.0-987.5 9Ah 90h 436.400.0-987.5 9Fh 95h
432.000.0-387.5 9Ah 90h 437.000.0-387.5 9Fh 95h
432.400.0-987.5 9Bh 91h 437.400.0-987.5 A0h 96h
433.000.0-387.5 9Bh 91h 438.000.0-387.5 A0h 96h
433.400.0-987.5 9Ch 92h 438.400.0-987.5 A1h 97h

Afregeling VCO's:

Sluit op de hf-uitgang van de eindtrap een powermeter met dummyload aan,
geschikt voor 25 Watt. Zet de ATF op rx, en regel de RX-vco (naast de HPF505
of SBL1 diode ringmixer) zo af dat deze in lock komt op 409.4125 MHz.
Vervolgens de ATF op tx zetten en de tx-vco in lock brengen. Zodra deze in
lock is, zal door de powermeter direkt vermogen gemeten worden, meestal rond
20 Watt.
Het vermogen is instelbaar met een instelpotmeter, die zich op dezelfde print
bevindt als het 11.4 MHz kristal. Deze potmeter zit tussen twee 8 pens ic's
van het type CA 3290 in.
Bij mij is het vermogen met deze potmeter regelbaar tussen 12 en 30 Watt, bij
een voedingsspanning van 14 V.

Pinswitch en preamp:

De ATF is werkelijk stokdoof op 70 cm. Er is een ontwerp dat zowel een
hf-preamp als een pinswitch bevat. Het geheel komt in de plaats van het
originele duplexfilter. De nieuwe heeft twee spanningen nodig.
Deze worden uit de ATF2 zelf gehaald. Het zijn "+ RX PINSWITCH" en
"+ TX PINSWITCH".
Zie ombouwtekening en komponentenopstelling pinswitch/preamp.
De print wordt gemonteerd in een standaard blikken behuizing, 111 X 55 X 30mm.
Maak de print zodanig goed passend in deze behuizing,